BIP

Główna

OGŁOSZENIE

Image

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2020 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

762 urodziny Gorzowa !

Image

Elementem jubileuszowych uroczystości była dziś specjalna sesja rady miasta. Starosta Gorzowski, Michał Wasilewski wziął w niej udział jako gość. Podczas uroczystej sesji honorowe obywatelstwo miasta zostało przyznane Krystynie Prońko, piosenkarce i wokalistce jazzowej.