BIP

Główna

Miejsce pracy i rehabilitacji

Image

W powiecie gorzowskim powstały nowe miejsca pracy i rehabilitacji dla niepełnosprawnych. Nowoczesna pralnia, która ze względu na swoją funkcję nazywana jest Zakładem Aktywności Zawodowej powstała w Kamieniu Wielkim.

Oferta czeka na opinię

Image

Oferta realizacji zadania publicznego pn. VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej "Tęczowa Nutka" Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Bogdańcu czeka na opinię.

Trwa projekt "Polska Wieś Europejska"

Image

6 kwietnia podczas III Kongresu Sołtysów Powiatu Gorzowskiego ogłoszony został plebiscyt Gazety Lubuskiej pn. „Lubuska Wieś Europejska”. Wraz z plebiscytem ruszył też konkurs, którego celem jest zachęcenie uczniów oraz grona pedagogicznego do czynnego zainteresowania się tematyką unijną oraz skierowanie uwagi młodego pokolenia na zmiany, jakie nastąpiły na polskiej wsi od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.