BIP

Główna

Informacja dla Interesantów Wydziału Budownictwa

Image

Starostwo Powiatowe w Gorzowie informuje, że właściwym rachunkiem bankowym dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowe oraz innych decyzji administracyjnych jest rachunek Urzędu Miasta Gorzowa. Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Image

Starosta Gorzowski przypomina zasady jakich należy przestrzegać aby bezpieczenie odpoczywać nad wodą. Warto się z nimi zaznajomić , aby zapewnić sobie jak i swoim dzieciom bezpieczeństwo.

Powiat gorzowski zaprasza na trudne zawody kolarskie

Image

Kolejne ciekawe zawody sportowe przygotowano w powiecie gorzowskim. Zawodnicy na górskich rowerach MTB będą się ścigali 19 sierpnia w Łupowie. Zawody mają charakter międzynarodowy, a wspierają je powiat gorzowski i niemiecki powiat marchijsko - odrzański.

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla strażaków z Różanek

Image

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gorzowskiego wielokrotnie dali przykład swojej sprawności w akcjach ratunkowych. By byli skuteczni, warto inwestować w ich wyposażenie techniczne. Dzięki władzom samorządowym gminy Kłodawa oraz wsparciu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa nowy samochód ratowniczo - gaśniczy trafił do OSP Różanki.

Druhowie z Bogdańca dali pokaz sprawności

Image

Strażacy – ochotnicy z powiatu gorzowskiego umiejętności ratownicze łączą ze sprawnością sportową, biorąc udział w turniejach i zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Do puli sprawnościowych sukcesów zwycięstwo dorzucili tym razem strażacy z Bogdańca

Powiat gorzowski zaprasza do konsultacji

Image

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza do konsultacji społecznych nad projektem rocznego Programu współpracy na 2019 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu gorzowskiego.