BIP

Główna

Gmina Lubiszyn laureatem konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”

Image

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” organizuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Skierowany jest do tych samorządów, które realizują projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem powstawaniu smogu czy rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zwycięskie gminy otrzymują tytuł „Samorządu przyjaznego energii”

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Image

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim mieści się w budynku starostwa powiatowego. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia wspomaga także przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rodzice i nauczyciele moga tu otrzymać pomoc związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

IV Bieg Niepodległosci im. Leona Mazura

Image

15 listopada 2017 r. w środę o godz. 11.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich odbędzie się IV Bieg Niepodległości im. Leona Mazura - wybitnego pedagoga, nauczyciela historii i długoletniego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Darmowa pomoc prawna 2017

Image

Ogólnopolski dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2016 r. W roku 2017 zostało utworzonych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Informacaj o nowych legitymacjach osób niepełnosprawnych

Image

Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych! W związku z wydawaniem nowych legitymacji osób niepełnosprawnych informujemy, iż zgodnie z otrzymanymi informacjami z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do czasu przekazania zespołom legitymacji wytworzonych w Wytwórni Papierów Wartościowych, przy korzystaniu z ulg i uprawnień należy posługiwać się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dotychczas wydane legitymacje pozostają ważne na okres, na jaki zostały...