BIP

Główna

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Image

Starosta Gorzowski przypomina zasady jakich należy przestrzegać aby bezpieczenie odpoczywać nad wodą. Warto się z nimi zaznajomić , aby zapewnić sobie jak i swoim dzieciom bezpieczeństwo.

Powiat gorzowski zaprasza na trudne zawody kolarskie

Image

Kolejne ciekawe zawody sportowe przygotowano w powiecie gorzowskim. Zawodnicy na górskich rowerach MTB będą się ścigali 19 sierpnia w Łupowie. Zawody mają charakter międzynarodowy, a wspierają je powiat gorzowski i niemiecki powiat marchijsko - odrzański.

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla strażaków z Różanek

Image

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu gorzowskiego wielokrotnie dali przykład swojej sprawności w akcjach ratunkowych. By byli skuteczni, warto inwestować w ich wyposażenie techniczne. Dzięki władzom samorządowym gminy Kłodawa oraz wsparciu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa nowy samochód ratowniczo - gaśniczy trafił do OSP Różanki.

Druhowie z Bogdańca dali pokaz sprawności

Image

Strażacy – ochotnicy z powiatu gorzowskiego umiejętności ratownicze łączą ze sprawnością sportową, biorąc udział w turniejach i zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Do puli sprawnościowych sukcesów zwycięstwo dorzucili tym razem strażacy z Bogdańca

Powiat gorzowski zaprasza do konsultacji

Image

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza do konsultacji społecznych nad projektem rocznego Programu współpracy na 2019 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu gorzowskiego.