BIP

Główna

Gmina Lubiszyn laureatem konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”

Image

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” organizuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Skierowany jest do tych samorządów, które realizują projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem powstawaniu smogu czy rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zwycięskie gminy otrzymują tytuł „Samorządu przyjaznego energii”

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Image

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim mieści się w budynku starostwa powiatowego. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia wspomaga także przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rodzice i nauczyciele moga tu otrzymać pomoc związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

IV Bieg Niepodległosci im. Leona Mazura

Image

15 listopada 2017 r. w środę o godz. 11.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich odbędzie się IV Bieg Niepodległości im. Leona Mazura - wybitnego pedagoga, nauczyciela historii i długoletniego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Darmowa pomoc prawna 2017

Image

Ogólnopolski dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej został zapewniony od stycznia 2016 r. W roku 2017 zostało utworzonych 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

Informacaj o nowych legitymacjach osób niepełnosprawnych

Image

Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych! W związku z wydawaniem nowych legitymacji osób niepełnosprawnych informujemy, iż zgodnie z otrzymanymi informacjami z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do czasu przekazania zespołom legitymacji wytworzonych w Wytwórni Papierów Wartościowych, przy korzystaniu z ulg i uprawnień należy posługiwać się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem o niepełnosprawności wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dotychczas wydane legitymacje pozostają ważne na okres, na jaki zostały...

Przygotowania do zimy

Image

25 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Starosta Małgorzata Domagała. Celem spotkania było omówienie stanu przygotowań powiatowych służb, straży, inspekcji i samorządów do sezonu zimowego 2017/2018.

"Dom Seniora" uczcił święto seniorów

Image

W dniach od 16 do 21 października br. na terenie województwa lubuskiego obchodzony był XIX Lubuski Tydzień Seniora pod honorowym patronatem marszałka województwa lubuskiego Elżbiety Polak. Świętowali także seniorzy z Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.