BIP

Główna

Małgorzata Domagała nowym starostą gorzowskim.

Image

15 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Powiatu Gorzowskiego V kadencji 2014-2018, na której wybrano starostę, wicestarostę  oraz członków zarządu powiatu gorzowskiego. Starostą została Małgorzata Domagała. Głosowało 19 radnych. Otrzymała 16 głosów za

SEZON GRZEWCZY. STAROSTA GORZOWSKI APELUJE!

Image

Rozpoczął się sezon grzewczy 2014/2015, a z nim typowe zagrożenia związane z „cichym zabójcą” – czadem i pożarami. Z każdym rokiem wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla (czadem), mimo częstych wiadomości w mediach, ostrzeżeń straży pożarnej i akcji informa

W SPRAWIE SZPITALA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Image

31 października 2014 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie długów SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji. W spotkaniu uczestniczył Jacek Barylski, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Image

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która działa pod przewodnictwie Starosty Gorzowskiego.W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiato

,,10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ"

Image

Wraz z wejściem Polski w maju 2004 r. do Unii Europejskiej, staliśmy się częścią tej potężnej pod względem przestrzennym, gospodarczym, społecznym i politycznym organizacji. Dzięki członkostwu w Unii uzyskaliśmy szansę na trwały i zrównoważony rozwój całe

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

Image

Trwają roboty drogowe w miejscowości Kamień Wielki. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego firma „Maldrobud” do końca czerwca bieżącego roku zrealizuje projekt pn.: „Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamie

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu

Image

30 czerwca 2015 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyła się VIII Sesja Rady powiatu gorzowskiego. Do Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu przybyła starosta gorzowski Małgorzata Domagała, wicestarosta Marcin Cyganiak, radni powiatowi wraz z zarządem powiatu,