BIP

Główna

Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o naborze projektów w ramach RPO- Lubuskie 2020.

Image

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby bez pracy. Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby niepracujące, ale niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, które mają 30 lat lub więcej. Termin naboru projektów - do końca maja 2017r.

Dziś Święto Strażaków...

Image

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż pomaganie bliźnim?

Kwietniowa sesja pod znakiem sprawozdań

Image

Na poniedziałkowej XXII sesji Rady Powiatu Gorzowskiego przedstawiciele powiatowych jednostek administracji zespolonej: straży pożarnej, policji, inspektoratu nadzoru budowlanego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz weterynarii, przedstawili radnym informację z realizacji zadań za rok 2016.