BIP

Główna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Image

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przygotowania do II Kongresu Sołtysów

Image

W marcu 2017r. odbędzie się II edycja Kongresu Sołtysów Powiatu Gorzowskiego. To nie tylko okazja do wzmacniania i rozwoju współpracy, ale także do wymiany doświadczeń w sprawach społecznych, administracyjnych i gospodarczych.

XX sesja Rady Powiatu Gorzowskiego

Image

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego zaprasza na XX sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w środę 22 lutego 2017 r. o godz. 14.30 w sali sesyjnej nr 100 w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Konferencja dla przedsiębiorców

Image

Zapraszamy na konferencję pn.: „Regionalny Program Operacyjny–Lubuskie 2020 – Impuls do rozwoju”, która odbędzie się 16 lutego 2017 r., w godzinach 10:30 - 14:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.