BIP

Główna

,,10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ"

Image

Wraz z wejściem Polski w maju 2004 r. do Unii Europejskiej, staliśmy się częścią tej potężnej pod względem przestrzennym, gospodarczym, społecznym i politycznym organizacji. Dzięki członkostwu w Unii uzyskaliśmy szansę na trwały i zrównoważony rozwój całe

MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

Image

Trwają roboty drogowe w miejscowości Kamień Wielki. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego firma „Maldrobud” do końca czerwca bieżącego roku zrealizuje projekt pn.: „Remont dróg powiatowych o numerach 1386F oraz 1387F w miejscowości Kamie

Przedsiębiorczość społeczna szansą dla regionu

Image

3 września br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie odbyła się konferencja poświęcona ekonomii społecznej. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gor

Wizyta posła Tomasza Kucharskiego

Image

W dniu 30 listopada br. starosta gorzowski Małgorzata Domagała gościła posła na sejm RP Tomasza Kucharskiego. Znany gorzowianin, sportowiec oraz były kierownik referatu sportu Urzędu Miasta Gorzowa złożył wizytę w siedzibie starostwa - pierwszą w charakte

Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu

Image

30 czerwca 2015 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyła się VIII Sesja Rady powiatu gorzowskiego. Do Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu przybyła starosta gorzowski Małgorzata Domagała, wicestarosta Marcin Cyganiak, radni powiatowi wraz z zarządem powiatu,