BIP

Główna

Kwietniowa sesja pod znakiem sprawozdań

Image

Na poniedziałkowej XXII sesji Rady Powiatu Gorzowskiego przedstawiciele powiatowych jednostek administracji zespolonej: straży pożarnej, policji, inspektoratu nadzoru budowlanego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz weterynarii, przedstawili radnym informację z realizacji zadań za rok 2016.

Marcowa sesja

Image

30 marca 2017 r. odbyła się XXI sesja rady powiatu gorzowskiego. Wśród podjętych uchwał radni przyjęli program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie gorzowskim.