BIP

Główna

Wyjątkowe Dożynki w 250-letniej wsi

Image

  Przedstawiciele komitetu założycielskiego obchodów 250-lecia wsi Santoczno spotkali się ze starostą Małgorzatą Domagałą.  Rozmawiali o jubileuszu wsi, którego uroczystość połączona będzie z Powiatowym Świętem Plonów. W poniedziałek 09.03.2015 r. s

Wyniki otrwartego konkursu ofert 2015

Image

Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gorzowskiego w 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce konkursy ofert.

Umowa na "Schetynówkę" podpisana.

Image

W dniu 2 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gorzowskim, a Wojewodą Lubuskim, na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m. Witnica ( ul. Cmentarna) do m. Sosny- E

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Image

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Gorzowskiego, pod przewodnictwem Starosty Gorzowskiego - Małgorzaty Domagały – Przewodniczącej Zespołu, w dniu 25 lutego 2015 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., dokonała podsumowania r

Wizja Kostrzyna na ochronę środowiska

Image

27 lutego zbierze się zarząd powiatu gorzowskiego. Głównym tematem będzie ocena programu ochrony środowiska dla Kostrzyna  na lata 2014 - 2017. Program zawiera aktualną ocenę stanu środowiska, ochronę powietrza, gospodarkę wodno - ściekową, ochronę przyro

Specjaliści pomagający bezrobotnym

Image

W dniu 26.02.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. odbyło szkolenie dla osób pomagających w wychodzenia z bezrobocia. Omawiano nowe sposoby wspierające te działania. Zagadnienia te nazywane ekonomią społeczną dają szanse na znalezienie prac

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Image

  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Gorzowskiego, pod przewodnictwem Starosty Gorzowskiego - Małgorzaty Domagały – Przewodniczącej Zespołu, w dniu 25 lutego 2015 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., dokonała podsumo