BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 5 Starosty Gorzowskiego

Image

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., w zakładce ogłoszenia, zostało zamieszczone ogłoszenie nr 5 Starosty Gorzowskiego o sprzedaży nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Image

Starosta Gorzowski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi, stanowiącymi własność skarbu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej.Szczegóły ogłoszenia oraz wzór umowy dzierżawy dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiatgorzowski.pl

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera projektu

Image

Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs na partnera (spoza sektora finansów publicznych), z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębio

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Image

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert 2016 r. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie:1) ochrony i promocji zdrowia,2) kultury,