BIP

Ogłoszenia

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

Image

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie nr 5 Starosty Gorzowskiego

Image

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., w zakładce ogłoszenia, zostało zamieszczone ogłoszenie nr 5 Starosty Gorzowskiego o sprzedaży nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Image

Starosta Gorzowski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi, stanowiącymi własność skarbu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej.Szczegóły ogłoszenia oraz wzór umowy dzierżawy dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiatgorzowski.pl