BIP

Powiat

Powiatowy Lekarza Weterynarii Apeluje

Image

Okres jesienno-zimowy coraz bliżej. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji, która stanowi najlepszą metodę ochrony przed wybuchem ogniska chorobowego.

Ćwiczenia po raz kolejny

Image

W dniu 18 września 2017 roku na terenie województwa lubuskiego Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii za pośrednictwem Powiatowych Lekarzy Weterynarii rozpoczął ćwiczenia. Tym samym przeszliśmy do praktycznego sprawdzenia przygotowań do zagrożenia epizootią ptaków.

Kolejna inwestycja drogowa w powiecie gorzowskim

Image

Są już oddane do użytku w Gliniku - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżka pieszo – rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 1,4 kilometra. Przetestowaliśmy je. Chodnik i ścieżka posłużą mieszkańcom, ale sprawią też przyjemność rowerzystom, rolkarzom i biegaczom.

Jak zabezpieczyć się przed grypą ptaków

Image

12 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pracom Zespołu przewodniczyła Starosta Gorzowska Małgorzata Domagała. Głównym tematem spotkania było przypomnienie procedur działania podczas wystąpienia wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków HPAI.