BIP

Powiat

Radio Gorzów w lipcowej audycji o powiecie gorzowskim

Image

Audycja Radia Gorzów o niektórych wydarzeniach w powiecie gorzowskim, a w niej o absolutorium dla Zarządu powiatu gorzowskiego za 2015 rok i o planach remontów i inwestycji drogowych w powiecie gorzowskim.W audycji także o współpracy starostwa z PWSZ w Gorzowie oraz o prezencie jaki otrzymał DPS w Kamieniu Wielkim.Więcej:http://radiogorzow.pl/audycje-radia-gorzow/glos-starostwa/glos-ze-starostwa-s-2-odc-5/

Kolejne spotkanie samorządowców w sprawie dróg w powiecie

Image

13 lipca w siedzibie starostwa powiatowego w Gorzowie odbyła się kolejna tura rozmów dotyczących planu remontów, przebudowy i inwestycji drogowych w powiecie gorzowskim. Spotkania te będą podstawą do budowy planu inwestycji drogowych w powiecie. Dotyczą one zarówno bieżących potrzeb i wykonania pilnych napraw i remontów, jak również służą przygotowaniu się do pozyskania funduszy z budżetu unijnego i krajowego na budowę i remont dróg.Starosta gorzowski Małgorzata Do

Porozumienie dla santockich dróg

Image

Małgorzata Domagała, starosta gorzowski i Józef Ludniewski, wójt gminy Santok uzgodnili plan współpracy w sprawie inwestycji drogowych w gminie.W trakcie spotkania, które odbyło się 5 lipca 2016 roku rozmawiano o najważniejszych inwestycjach drogowych na terenie gminy, uzgadniając plan najbardziej niezbędnych inwestycji do wykonania na najbliższe lata.Wymiernym efektem spotkania jest podpisanie porozumienia na temat realizacji asfaltowej nakładki drogi w  Baranowicach. W n

Nowy rozdział współpracy powiatu gorzowskiego z PWSZ

Image

7 lipca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża został podpisany list intencyjny pomiędzy uczelnią, powiatem gorzowskim, powiatem strzelecko-drezdeneckim i gminą Witnica. Porozumienie to stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia nowego rozdziału we współpracy edukacyjnej PWSZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi położonymi w powiatach z północnej części województwa lubuskiego.Celem inicjatywy jest kształcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnyc

Przygotowania do bezpiecznych wakacji. Służby powiatowe w gotowości.

Image

Wakacje to czas wzmożonej czujności oraz pracy dla powiatowych służb antykryzysowych. Powodem mobilizacji jednostek straży pożarnej, policji, sanepidu czy służb medycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wakacji. 5 lipca br. w siedzibie starostwa powiatowego  w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Posiedzeniu przewodniczyła starosta gorzowski Małgorzata Dom

Za nami sesja absolutoryjna

Image

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli nad wykonywaniem budżetu przez organ wykonawczy. Po zakończeniu roku budżetowego Rada powiatu ocenia pracę Zarządu w zakresie działalności finansowej jednostki samorządowej.29 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Gorzowie odbyła się XV sesja Rady Powiatu Gorzowskiego. Była to ostatnia sesja przed okresem urlopowym. Podczas posiedzenia skarbnik powiatu Marek Szabat przedstawił sprawozdanie fi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Image

Starosta Gorzowski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi, stanowiącymi własność skarbu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej.Szczegóły ogłoszenia oraz wzór umowy dzierżawy dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiatgorzowski.pl

Święto Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Image

W dniu 23.06.2016 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (gm. Witnica) odbył się XX Integracyjny Festyn Świętojański, zorganizowany przez pracowników i podopiecznych placówki. Ideą imprezy jest pokazanie i uświadomienie społeczności lokalnej problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz zainicjowanie działań, na rzecz poprawy ich sytuacji. Festyn był również okazją do świętowania XX-lecia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kami

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Król zaprasza na XV sesję Rady

Image

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego ROMAN KRÓL zaprasza na XV sesję Rady Powiatu Gorzowskiego, która odbędzie się   29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.30 w sali sesyjnej nr 100 (I piętro) Starostwa Powiatowego. Proponowany porządek obrad:   1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2.    Przedstawienie porządku obrad. 3.    Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 kwietnia 2016 r. 4.    Sprawozdanie Starosty z pracy Zarz

O pomocy społecznej w powiecie gorzowskim - audycja w Radio Gorzów

Image

Najnowsza audycji Głos ze Starostwa w Radiu Gorzów poświęcona jest pomocy społecznej w Radiu Gorzów.Poruszone w niej tematy to tworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej i współpraca z gminami w powstawaniu Centrów Integracji Społecznej.W audycji apelujemy także o wsparcie finansowe dla rodziny 6-letniej Ani chorej na białaczkę.Ponadto mówimy o szkoleniu organizowanym przez Starostę Gorzowskiego dla samorządowców, a dotyczącego nowych przepisów dotyczących podatku VAT.P