BIP

Powiat

25 FINAŁ WOŚP W BOGDAŃCU

Image

W dniu 15 stycznia 2017 r. w hali Zespołu Szkół w Bogdańcu już po raz ósmy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra grała dla dzieci i seniorów.

Radio Gorzów w lipcowej audycji o powiecie gorzowskim

Image

Audycja Radia Gorzów o niektórych wydarzeniach w powiecie gorzowskim, a w niej o absolutorium dla Zarządu powiatu gorzowskiego za 2015 rok i o planach remontów i inwestycji drogowych w powiecie gorzowskim.W audycji także o współpracy starostwa z PWSZ w Gorzowie oraz o prezencie jaki otrzymał DPS w Kamieniu Wielkim.Więcej:http://radiogorzow.pl/audycje-radia-gorzow/glos-starostwa/glos-ze-starostwa-s-2-odc-5/

Kolejne spotkanie samorządowców w sprawie dróg w powiecie

Image

13 lipca w siedzibie starostwa powiatowego w Gorzowie odbyła się kolejna tura rozmów dotyczących planu remontów, przebudowy i inwestycji drogowych w powiecie gorzowskim. Spotkania te będą podstawą do budowy planu inwestycji drogowych w powiecie. Dotyczą one zarówno bieżących potrzeb i wykonania pilnych napraw i remontów, jak również służą przygotowaniu się do pozyskania funduszy z budżetu unijnego i krajowego na budowę i remont dróg.Starosta gorzowski Małgorzata Do

Porozumienie dla santockich dróg

Image

Małgorzata Domagała, starosta gorzowski i Józef Ludniewski, wójt gminy Santok uzgodnili plan współpracy w sprawie inwestycji drogowych w gminie.W trakcie spotkania, które odbyło się 5 lipca 2016 roku rozmawiano o najważniejszych inwestycjach drogowych na terenie gminy, uzgadniając plan najbardziej niezbędnych inwestycji do wykonania na najbliższe lata.Wymiernym efektem spotkania jest podpisanie porozumienia na temat realizacji asfaltowej nakładki drogi w  Baranowicach. W n

Nowy rozdział współpracy powiatu gorzowskiego z PWSZ

Image

7 lipca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża został podpisany list intencyjny pomiędzy uczelnią, powiatem gorzowskim, powiatem strzelecko-drezdeneckim i gminą Witnica. Porozumienie to stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia nowego rozdziału we współpracy edukacyjnej PWSZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi położonymi w powiatach z północnej części województwa lubuskiego.Celem inicjatywy jest kształcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnyc

Przygotowania do bezpiecznych wakacji. Służby powiatowe w gotowości.

Image

Wakacje to czas wzmożonej czujności oraz pracy dla powiatowych służb antykryzysowych. Powodem mobilizacji jednostek straży pożarnej, policji, sanepidu czy służb medycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wakacji. 5 lipca br. w siedzibie starostwa powiatowego  w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Posiedzeniu przewodniczyła starosta gorzowski Małgorzata Dom

Za nami sesja absolutoryjna

Image

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli nad wykonywaniem budżetu przez organ wykonawczy. Po zakończeniu roku budżetowego Rada powiatu ocenia pracę Zarządu w zakresie działalności finansowej jednostki samorządowej.29 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Gorzowie odbyła się XV sesja Rady Powiatu Gorzowskiego. Była to ostatnia sesja przed okresem urlopowym. Podczas posiedzenia skarbnik powiatu Marek Szabat przedstawił sprawozdanie fi

Święto Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Image

W dniu 23.06.2016 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (gm. Witnica) odbył się XX Integracyjny Festyn Świętojański, zorganizowany przez pracowników i podopiecznych placówki. Ideą imprezy jest pokazanie i uświadomienie społeczności lokalnej problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz zainicjowanie działań, na rzecz poprawy ich sytuacji. Festyn był również okazją do świętowania XX-lecia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kami