BIP

Powiat

Porozumienie dla santockich dróg

Image

Małgorzata Domagała, starosta gorzowski i Józef Ludniewski, wójt gminy Santok uzgodnili plan współpracy w sprawie inwestycji drogowych w gminie.W trakcie spotkania, które odbyło się 5 lipca 2016 roku rozmawiano o najważniejszych inwestycjach drogowych na terenie gminy, uzgadniając plan najbardziej niezbędnych inwestycji do wykonania na najbliższe lata.Wymiernym efektem spotkania jest podpisanie porozumienia na temat realizacji asfaltowej nakładki drogi w  Baranowicach. W n

Nowy rozdział współpracy powiatu gorzowskiego z PWSZ

Image

7 lipca br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża został podpisany list intencyjny pomiędzy uczelnią, powiatem gorzowskim, powiatem strzelecko-drezdeneckim i gminą Witnica. Porozumienie to stanowi pierwszy krok do rozpoczęcia nowego rozdziału we współpracy edukacyjnej PWSZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi położonymi w powiatach z północnej części województwa lubuskiego.Celem inicjatywy jest kształcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnyc

Przygotowania do bezpiecznych wakacji. Służby powiatowe w gotowości.

Image

Wakacje to czas wzmożonej czujności oraz pracy dla powiatowych służb antykryzysowych. Powodem mobilizacji jednostek straży pożarnej, policji, sanepidu czy służb medycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wakacji. 5 lipca br. w siedzibie starostwa powiatowego  w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Posiedzeniu przewodniczyła starosta gorzowski Małgorzata Dom

Za nami sesja absolutoryjna

Image

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli nad wykonywaniem budżetu przez organ wykonawczy. Po zakończeniu roku budżetowego Rada powiatu ocenia pracę Zarządu w zakresie działalności finansowej jednostki samorządowej.29 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Gorzowie odbyła się XV sesja Rady Powiatu Gorzowskiego. Była to ostatnia sesja przed okresem urlopowym. Podczas posiedzenia skarbnik powiatu Marek Szabat przedstawił sprawozdanie fi

Święto Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Image

W dniu 23.06.2016 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (gm. Witnica) odbył się XX Integracyjny Festyn Świętojański, zorganizowany przez pracowników i podopiecznych placówki. Ideą imprezy jest pokazanie i uświadomienie społeczności lokalnej problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz zainicjowanie działań, na rzecz poprawy ich sytuacji. Festyn był również okazją do świętowania XX-lecia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kami

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Król zaprasza na XV sesję Rady

Image

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego ROMAN KRÓL zaprasza na XV sesję Rady Powiatu Gorzowskiego, która odbędzie się   29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.30 w sali sesyjnej nr 100 (I piętro) Starostwa Powiatowego. Proponowany porządek obrad:   1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2.    Przedstawienie porządku obrad. 3.    Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 kwietnia 2016 r. 4.    Sprawozdanie Starosty z pracy Zarz

O pomocy społecznej w powiecie gorzowskim - audycja w Radio Gorzów

Image

Najnowsza audycji Głos ze Starostwa w Radiu Gorzów poświęcona jest pomocy społecznej w Radiu Gorzów.Poruszone w niej tematy to tworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej i współpraca z gminami w powstawaniu Centrów Integracji Społecznej.W audycji apelujemy także o wsparcie finansowe dla rodziny 6-letniej Ani chorej na białaczkę.Ponadto mówimy o szkoleniu organizowanym przez Starostę Gorzowskiego dla samorządowców, a dotyczącego nowych przepisów dotyczących podatku VAT.P

Starosta organizuje szkolenie dotyczące nowych przepisów VAT

Image

W trosce o właściwe przygotowanie do obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT i wynikających z niej konsekwencji dla jednostek samorządu terytorialnego Małgorzata Domagała, starosta gorzowski organizuje szkolenie dla burmistrzów, wójtów, skarbników powiatowych samorządów oraz kierowników instytucji powiatowych.W trakcie szkolenia omówione zostaną również nowe metody odliczeń VAT od 1 stycznia 2016 oraz wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości  i specustawy o centraliz

Starosta gorzowski na zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich

Image

Starosta gorzowski Małgorzata Domagała uczestniczy w obradach Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Ossie pod Warszawą. Bierze w nich udział ponad 280 przedstawicieli powiatów i miast na prawach powiatów. - Samorządowcy rozmawiają o aktualnej sytuacji w polskich powiatach, dyskutują  o najważniejszych problemach – powiedziała Małgorzata Domagała. – Należą do nich sprawy związane z transportem publicznym, wspieraniem rehabilitacji zawodowej i społecznej o

XX lat Izb Rolniczych w Polsce

Image

Dwadzieścia lat temu reaktywowano zlikwidowany przez władze PRL samorząd rolniczy. Powołane do życia ustawą w grudniu 1995 r. Izby Rolnicze, w tym roku obchodzą XX-lecie swojej działalności. Poprzez wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli rolników, wpływają na politykę rolną w kraju i realizują interesy swojej grupy zawodowej. 19 maja br. w starostwie powiatowym w Gorzowie odbyły się obchody jubileuszu XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej. Na zaproszenie starosty go