BIP

Powiat gorzowski

GEOPORTAL POWIATU GODZOWSKIEGO DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM: http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/

 

 

BOGDANIEC

Gmina leży na wschód od Gorzowa Wlkp., rozciąga się wzdłuż szlaku drogowego i kolejowego Berlin - Kaliningrad. Jej północna część znajduje się na wysoczyźnie gorzowskiej, południowa w dolinie Warty. Pomiędzy tymi obszarami znajduje się pasmo wzgórz morenowych.

Liczba mieszkańców: 6.903, z tego blisko 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, 65% w wieku produkcyjnym i 13,2% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 62 osoby/km2 (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 112 km2. Obszar obejmuje 21 wsi sołeckich: Bogdaniec, Chwałowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Gostkowice, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

Waldemar Marek Adamczak - Przewodniczący Rady, Alina Saracen - Zastępca Przewodniczącego, Beata Katarzyna Wiśniewska - Zastępca Przewodniczącego, Teresa Stanisława Astel, Małgorzata Irena Lipińska, Stanisław  Podgórski,  Jan Marek Demczyszyn, Dagmara Dobrzańska, Waldemar Antoni Jastrzębski, Bogdan Maciejewski, Józef Andrzej Malinowski, Jarosław Okińczyc, Katarzyna Ewa Szafraniec, Karolina Tomczyszyn, Bronisław Wiącek

 

Wójt: Krystyna Pławska 
Sekretarz: Jolanta Dauksza
Skarbnik: Zofia Telesińska-Bloch

Adres Urzędu Gminy
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 957 510 210, fax 957 510 209

www.bogdaniec.pl  
 

 
 
 
 
 
 

DESZCZNO

Gmina położona na południe od miasta Gorzowa Wlkp. i rzeki Warty (fragment pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej). Jej krajobraz kształtują pola i rozległe łąki, poprzecinane strumieniami i starorzeczami.

Liczba mieszkańców: 7.994, z tego blisko 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, 66,1% w wieku produkcyjnym i 12,1% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 47osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Obszar: 168 km2, 22 miejscowości, w tym 21 wsi sołeckich: Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dziersławice, Dzierżów , Glinik, Karnin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Maszewo, Niwica, Orzelec, Osiedle Poznańskie, Płonica, Prądocin, Ulim.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

 

Przewodnicząca Rady Gminy Deszczno- Barbara Chrobak, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno -Władysław Chmielewski, Banasiak Ryszard, Bońkowska Jolanta, Janikowski Krzysztof, Konarski Roman, Kośmicka Marzanna, Kubicki Marcin, Łybek Jakub, Podgórny Edward, Sarnowska Bogusława Śrutwa Andrzej, Tkaczyk Kazimierz, Tyszer Beata

Wójt: Paweł Tymszan
Sekretarz: Aleksander Szperka
Skarbnik: Joanna Romaniuk

Adres Urzędu Gminy: 
Ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
tel. 957 287 650, fax 957 287 651

www.deszczno.pl 


 

 
 
 
 
 

KŁODAWA

Gmina Kłodawa położona jest na wysoczyźnie gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu gorzowskiego ziemskiego. Gmina Kłodawa sąsiaduje z gminami: Nowogródek Pomorskim, Barlinek, Lubiszyn, Strzelce Kraj., Santok i Gorzów Wlkp.,której około 65% powierzchni porastają lasy. 

Liczba mieszkańców: 7.219, z tego  21,7% w wieku przedprodukcyjnym,  68,5% w wieku produkcyjnym i 9,8% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 31 osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 235 km2. Obszar obejmuje 19 miejscowości, w tym 11 sołectw: Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Mironice, Różanki -Szklarnia.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

 

Przewodniczący Rady Gminy-Kubera Jan, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy- Chmiel Katarzyna, Winnik Ireneusz, Adamczak Bożena, , Piotrzkiewicz Justyna, Kowalska Justyna, Brzana Henryk, Leśnicki Roman, Witczyk Wiesław, Grabowska Wanda,Korona Andrzej,Piotrowski Bendykt, Wicperzewodniczący Rady Gminy Gerard Bieryło, Konieczuk Czesław, Paluch Wiesław

Wójt: Anna Mołodciak
Sekretarz: Karolina Niciejewska
Skarbnik: obecnie brak

Adres Urzędu Gminy:
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./fax 957 216 660

www.klodawa.pl 


 

 
 
 
 
 
KOSTRZYN NAD ODRĄ
Gmina miejska położona na zachodnim krańcu powiatu gorzowskiego, na granicy z Niemcami, przy ujściu Warty do Odry. 

Liczba mieszkańców: 17.695, z tego  20,4% w wieku przedprodukcyjnym, 65,4% w wieku produkcyjnym i 14,2% w wieku poprodukcyjnym. 
Powierzchnia: 46 km2
Gęstość zaludnienia: 384 osoby/km2 (dane GUS z 31.12.2009).

WŁADZE MIASTA

Rada Miejska: Tatarewicz Marek - Przewodniczący Rady Miasta, Andrys Ryszard, Chilińska-Wachowiak Sylwia, Dziekan Piotr, Filuś Jeremi, Gęzikiewicz Bożena, Jaszcz Mieczysław, Kunt Michał, Łysiak Tadeusz, Naumowicz Leszek, Rudaniecka Helena, Sądej Monika, Srokowska Krystyna,Suski Bartłomiej, Szukała Jolanta

Burmistrz: Andrzej Ludwik Kunt
Sekretarz: Anna Suska
Skarbnik: Janina Rapacz

Adres Urzędu Miasta:
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.957 278 100 , fax 957 278 102
 
 

 
 
 
 
 
 

LUBISZYN

Gmina położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na północny zachód od miasta Gorzowa Wlkp. 43% jej powierzchni zajmują lasy. 

Liczba mieszkańców: 6.703, z tego 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, 64,7% w wieku produkcyjnym i 13,8% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 33 osoby/km2  (dane z 31.12.2009)
Powierzchnia: 205 km2, 21 miejscowości, w tym 15 wsi sołeckich: Baczyna, Brzeźno (+ Buszów i Łąkomin), Chłopiny (+ Jastrzębiec), Gajewo (+ Dzikowo), Kozin, Lubiszyn, Lubno, Marwice, Mystki, Smoliny (+ Podlesie), Staw (+ Zacisze), Ściechów, Ściechówek, Tarnów, Wysoka.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: LEŚNIEWSKI Eugeniusz – Przewodniczący Rady, BOGUSZ Andrzej - Zastępca Przewodniczącego, CIAŚ Tomasz Aleksander, DOMAGAŁA Janina, LASKOWIEC Anna Helena, LEŚNIEWSKI Eugeniusz, MISZKIEWICZ Grzegorz, NACZK Mariusz, OBARA Jerzy, PAMPUCHOWICZ Beata, ANDRZEJEWSKI Sylwester Jan, PRĘTKI Waldemar Robert, SKORUPSKA Grażyna, WERESZCZYŃSKI Tomasz Bogusław, WYSZOWSKI Czesław, ZWIERUHO Wojciech Krzysztof

Wójt: Artur Terlecki

Zastępca Wójta: Joanna Skrodzka
p.o.Skarbnik: Grażyna Brzozowska

Adres Urzędu Gminy: 
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel. 957 277 130, fax 957 277 136

www.lubiszyn.pl 


 

 
 
 
 
 
 

SANTOK

Gmina rozciąga się na wschód od miasta Gorzowa Wlkp. Jej północna część znajduje się na Równinie Gorzowskiej, południowa na nisko położonych gruntach w zlewni rzek Noteci i Warty. Znaczny obszar gminy zajmują lasy położone w dwóch dużych kompleksach Puszczy Gorzowskiej i Noteckiej.

Liczba mieszkańców: 8.105 stan na dzień 31.12.2011r.
Gęstość zaludnienia: 46osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 169 km2, 15 sołectw: Baranowice, Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów.
 

 

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

 

Andrzej Szymczak - Przewodniczący Rady, Irena Furmańska - I Wiceprzewodniczący, Ireneusz Kucner - II Wiceprzewodniczący, Boczula Tadeusz, Furmańska Irena, Goławski Piotr, Haliczyn Justyna, Helicki Tomasz, Kochmański Damian, Kucner Ireneusz, Nowosad Renata, Rajczyk Krystyna, Skrobański Tomasz, Szymczak Andrzej, Tokarski Stanisław, Wawrzyniak Radosław, Witczak Arkadiusz,Wołoszczuk Radosław

Wójt: Józef Ludniewski

Sekretarz: Paweł Pisarek
Skarbnik: Wanda Jurek

Adres Urzędu Gminy:
Gorzowska 59
66-431 Santok
tel. 957 287 510, fax 957 287 511

www.santok.pl 


 

 
 
 
 
 
 
 

WITNICA

Gmina miejsko - wiejska położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na zachód od miasta Gorzowa Wlkp., której ponad 45% powierzchni porastają lasy. 

Liczba mieszkańców: 13.073 (w tym 6.881 w mieście Witnica), z tego  21,8% w wieku przedprodukcyjnym, 64,6% w wieku produkcyjnym  i 13,6% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 47 osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 279 km2. Obszar obejmuje miasto Witnica oraz 18 wsi sołeckich: Białcz, Białczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Kamień Mały, Kamień Wielki, Kłopotowo, Krześniczka, Mosina, Mościce, Mościczki, Nowe Dzieduszyce, Nowiny Wielkie, Oksza, Pyrzany, Sosny, Stare Dzieduszyce, Świerkocin.
 

 

WŁADZE GMINY

Rada Miejska:

Agnieszka Pundyk- Przewodnicząca Rady Miejskiej, Danuta Szybińska- Juszczuk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Butrym, Rafał Ławniczak, Marek Kobylański, Roman Urbaniec, Izabela Araszczuk, Grażyna Dudek, Czesław Hładki, Zdzisław Mikisz, Marek Mołdoch, Jacek Piwkowski, Zygmunt Wilk, Krystyna Wojkowska, Piotr Zakryszko

 

Burmistrz: Dariusz Jaworski
Zastępca Burmistrza: Przemysław Jocz
Skarbnik: obecnie brak

Adres Urzędu Miasta i Gminy:
ul. KRN 6
66-460 Witnica
tel. 957 216 440 , fax 957 515 218

www.witnica.pl

 
 
 
 
 
 

Park Narodowy „Ujście Warty”

Został utworzony w 2001 roku, zajmuje powierzchnię 8074 ha. Chroni się tu siedliska łąkowe zapewniające ptakom miejsca lęgowe i odpoczynek w czasie migracji oraz zimowania. Przez Park przepływają dwie rzeki: Postomia i Warta, która dzieli obszar na część północną i południową. Część północna, leżąca w granicach powiatu gorzowskiego, oddzielona jest od Warty wałem przeciwpowodziowym i charakteryzuje się stabilnymi warunkami hydrologicznymi. Woda gruntowa pochodzi z opadów atmosferycznych i odprowadzana jest do Warty za pośrednictwem sieci kanałów. Obserwacje ptaków w Parku można prowadzić przez cały rok. Zaczynając od wiosennych toków i lęgów, letniego pierzenia gęgaw, łabędzi i kaczek, później koncentracji niektórych gatunków przed odlotem na zimowiska (liczba żurawi może wynosić wtedy nawet 5 tysięcy osobników). Jesienią można zobaczyć liczne migrujące gatunki, a zimą mają tu miejsce koncentracje m.in. bielika, można wtedy obserwować nawet do 60 osobników. W sumie na terenie Parku zaobserwowano ponad 250 gatunków ptaków, z czego ponad 170 to gatunki lęgowe. Teren wymaga ochrony czynnej - zapobieganie zarastaniu przez drzewa i krzewy.

 

                  

 

 


Park Krajobrazowy „Ujście Warty”

Park powstał w 1996 roku, obecnie zajmuje powierzchnię 20.532,46 ha. Celem utworzenia jest zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W krajobrazie dominują tutaj rozległe pola, podmokłe łąki, stoki i krawędzie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Teren ten jest niejako uzupełnieniem siedlisk wodnych Parku Narodowego. Obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” został włączony do Europejskiej Sieci Obszarów Przyrodniczo Cennych – „Natura 2000”. Celem Programu jest ochrona wybranych gatunków i cennych przyrodniczo siedlisk w oparciu o obowiązujące dyrektywy. Jest to jeden z największych projektów zjednoczonej Europy, polegający na stworzeniu wielkiego, europejskiego systemu obszarów chronionych. W powiecie gorzowskim znajduje się część Parku leżąca na północ od Warty. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy Utworzono go w 1991 roku, obejmuje powierzchnię 23.982,91 ha, a wraz z otuliną około 55.000 ha. Celem jest ochrona Puszczy Gorzowskiej porastającej pofałdowany sandr powstały dzięki wodom topniejącego lodowca. Największy udział w strukturze krajobrazu posiadają bory i lasy mieszane o drzewostanach dębowych, bukowych i sosnowych. W powiecie gorzowskim znajduje się południowa część Parku. Jest to teren szczególnie malowniczy dzięki rzeczkom: Santoczna, Pełcz i Kłodawka oraz rynnowym jeziorom Mrowino, Lubie i Chłop.

 

        

 

 


Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Jezioro Wielkie”

Chroni zróżnicowane gatunkowo kompleksy leśne, głównie buczyny, dębiny i bory oraz dolinę rzeki Witny i kilka atrakcyjnych turystycznie jezior. Jedno z nich, Jezioro Wielkie, poza walorami estetycznymi wyróżnia się właściwościami wody umożliwiającymi występowanie siei, ryby spokrewnionej z łososiem. Projektuje się utworzenie tu rezerwatu „Jezioro Dzikie” obejmującego silnie zakwaszone zbiorniki dystroficzne ze specyficzną fauną i florą. Dzięki ścieżce edukacyjnej przygotowanej przez Nadleśnictwo Bogdaniec południowa część Zespołu jest przyjazna turystycznie.


Rezerwat Morenowy Las (wcześniej Bogdaniec I)

Powierzchnia rezerwatu to 21,05 ha, został utworzony w celu zachowania ze względów dydaktycznych i naukowych wzorcowych zespołów leśnych : zachodniopomorskiego grądu grabowego z przytulią leśną w runie, buczyny pomorskiej i lasu bukowo- dębowego. Wyjątkowo dorodne na tym terenie graby osiągają wysokość dębów. Runo leśne wymienionych zespołów jest charakterystyczne dla lasów liściastych. Rezerwat Bogdanieckie Grądy ( wcześniej Bogdaniec II) Powierzchnia rezerwatu wynosi 39,94 ha. Na tym terenie występują okazałe drzewa o rzadko spotykanym gonnym pokroju. Wśród nich wyróżniają się rosnące w skupisku okazałe dęby szypułkowe (dorastają do 30 metrów, a ugałęzione są dopiero na wysokości 20 metrów) i w ich sąsiedztwie graby. Podszyt tworzy grab.


Rezerwat „Bogdaniec III”

Rezerwat ma powierzchnię 11,23 ha, został utworzony w celu ochrony lasu grądowego z domieszką buków porastającego liczne jary i wąwozy o stromych zboczach. Przez rezerwat przebiegają szlaki: turystyczny (czerwony) i edukacyjny przygotowany przez Nadleśnictwo Bogdaniec. Znajduje się tu również drewniana wieża widokowa.


Rezerwat „Cisy Bogdanieckie”

Jest to rezerwat krajobrazowo-leśny chroniący dużą populację cisów (2056 egzemplarzy), rozwijających się w lesie bukowo-sosnowym w wieku do 130 lat. Chroniony obszar ma powierzchnię 21,24 ha. Najprawdopodobniej populacja powstała w sposób naturalny z nasion kilku cisów rosnących na terenie pobliskiego, nieistniejącego już dworku.


Rezerwat „Santockie Zakole”

Jest to rezerwat krajobrazowo-ornitologiczny o powierzchni 455,84 ha położony w Dolinie Warty w okolicach wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku. Zaobserwowano tutaj 121 gatunków lęgowych ptaków. Dodatkowo wielką atrakcją przyrodniczą są liczne dęby szypułkowe, uznane za pomniki przyrody, będące pozostałością po dawnym lesie łęgowym.


Rezerwat „Rzeka Przyłężek”

Jest to leśny rezerwat faunistyczny o powierzchni 35,02 ha, chroniący odcinek rzeki Przyłężek będącej miejscem tarła i dorastania głowaczy białopłetwych i pstrągów potokowych. Woda rzeczki ma I klasę czystości (wg badań WIOŚ w Gorzowie). Dodatkowo ochronie podlega ponad 130 letni las bukowo-sosnowy.


Rezerwat „Wilanów”

Jest to rezerwat krajobrazowo-leśny o powierzchni 67,16 ha. Chroni naturalny fragment grądu zachodniopomorskiego (dominujące dęby i buki) z domieszką sosen i modrzewi. Niektóre pojedyncze dęby osiągają wiek powyżej 300 lat, a buki i sosny 170 lat i spełniają wymogi stawiane pomnikom przyrody.


Rezerwat „Dębina”

Jest to rezerwat leśny o powierzchni 12,18 ha powołany w celu ochrony grądu środkowoeuropejskiego (z dębami, grabami, sosnami, lipami i bukami), na terenie którego stwierdzono 68 gatunków roślin naczyniowych i ponad 50 gatunków porostów nadrzewnych. Szczególnie cenne są stanowiska rzadkich chronionych owadów: jelonka rogacza i koziroga dębosza.


Rezerwat „Bagno Chłopiny”

Jest to rezerwat torfowiskowy o charakterze ścisłym i łącznej powierzchni 118,99 ha. Należy do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Rezerwat powołano w celu ochrony torfowiska mszarnego, porastającego rozległą misę pojezierną. Można tu spotkać 10 gatunków storczyków i wiele innych rzadkich kwasolubnych roślin. W związku z obniżaniem się poziomu wód gruntowych ekosystemowi grozi zagłada.


Rezerwat „Zdroiskie Buki”

Jest to rezerwat leśny o powierzchni 46,34 ha powołany w celu ochrony naturalnego lasu mieszanego z przewagą buków (z domieszką grabów i dębów) osiągającego wiek do 200 lat. Drzewostan porasta głęboko wcięte zbocza rzeczki Santocznej tworzącej liczne zakola. Obszar rezerwatu stanowi pas po obu stronach rzeki o łącznej długości około 5 km i szerokości od 50 do 400 metrów.


Park wiejski w Dąbroszynie

Park został założony w połowie XVIII wieku w stylu angielskim. W wieku XIX podzielono go na górny (na stoku pradoliny Warty) i dolny (przy pałacu). Spotkamy tu bardzo atrakcyjny drzewostan: soforę japońską, bożodrzew, sosnę czarną, buk odmiany zwisającej, platany klonolistne, dąb kolumnowy i wiele innych ciekawych gatunków i odmian. Przed pałacem rośnie pomnikowy okaz miłorzębu dwuklapowego o obwodzie około 450 cm.


Park wiejski w Sosnach

Park założono w XIX wieku w stylu angielskim, powierzchnia wynosi około 31 ha. Park porasta okazały drzewostan bukowy (drzewa do 410 cm obwodu) i dębowy oraz wiele odmian gatunków drzew iglastych pochodzących z Azji i Ameryki Północnej. Od strony południowej pałacu znajduje się parkowa polana, schodząca tarasowo do jeziorka w ramach parku krajobrazowego. Do pałacu prowadzi aleja kasztanowców.


Pomniki przyrody powiatu gorzowskiego

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Na terenie powiatu występują 283 drzewa będące pomnikami, należące do wielu gatunków. Najciekawsze pomniki przyrody w powiecie gorzowskim:

- buk zwyczajny, najokazalszy rośnie we wsi Sosny, ma około 650 cm obwodu

- dąb bezszypułkowy, najokazalszy rośnie w rezerwacie „Wilanów” , ma około 620 cm obwodu, wiek około 360 lat

- dęby szypułkowe, najokazalsze w Kiełpinie i Lipkach Małych, mają po około 690 cm obwodu i około 420 lat

- wiąz szypułkowy, najokazalszy rośnie w Witnicy, ma około 580 cm obwodu

- sosna pospolita, najdorodniejsza rośnie w nadleśnictwie Wysoka k/Marwic, ma około 220 cm obwodu i około 200 lat

- robinia akacjowa, najokazalsza rośnie koło Lubiszyna, obwód około 400 cm, wiek około 200 lat

- lipa drobnolistna, najokazalsza w Kamieniu Małym, około 652 cm obwodu

- platan klonolistny, największy w parku w Janczewie, obwód około 460 cm

- klon jawor, najokazalszy w Wilanowie, około 462 cm obwodu

- żywotnik olbrzymi, trzy pomnikowe drzewa rosną w Wilanowie, obwody około od 190 do 290 cm

- kasztanowiec zwyczajny, Różanki

Wśród wymienionych pomnikowych drzew są gatunki rodzime (buk, dwa gatunki dębów, wiąz, sosna, lipa i klon), pochodzące z innych kontynentów (robinia, żywotnik) oraz stref klimatycznych (kasztanowiec).

Powiat gorzowski leży w zachodniej części Polski, na północnym skraju województwa lubuskiego. Graniczy na północy z powiatem myśliborskim, na wschodzie z powiatami strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim na południu z powiatem sulęcińskim, zaś na zachodzie z Niemcami.

Powierzchnia powiatu wynosi ogółem 1.217 km2. Zamieszkuje go ok. 70,9 tys. osób, z czego 39% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosi 52 osoby na km2.

W skład powiatu gorzowskiego wchodzi przygraniczne miasto Kostrzyn nad Odrą, stanowiące ośrodek przemysłu, handlu i usług z rozwijającą się specjalną strefą ekonomiczną, stanowiaca znakomite miejsce dla inwestycji; miasto i gmina Witnica oraz pięć wiejskich gmin otaczających miasto Gorzów Wlkp. Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok stanowią zarówno zaplecze żywnościowe, jak i strefę ekspansji osiedleńczej ośrodka wojewódzkiego, który jest również siedzibą władz powiatu.

Nie ma tutaj wprawdzie, poza kostrzyńską fabryką papieru, wielkich zakładów przemysłowych, ale za to istnieje wiele średnich i małych zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych, wykazujących znaczną dynamikę. Spory potencjał reprezentuje rolnictwo, mocno zróżnicowane pod względem struktury agrarnej, jak i profilu produkcji.

Dolina rzek Warty i Noteci, malowniczo położone jeziora, wzgórza morenowe, zwarte kompleksy leśne, w tym południowa część Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwaty leśne w gminach Kłodawa, Bogdaniec i Santok - tworzą dobre warunki dla rozwoju turystyki.

To teren z wielką przyszłością w jednoczącej się Europie, ziemia przyjazna, zamieszkała przez otwartych i gościnnych ludzi, położona na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, o zróżnicowanym i stosunkowo mało skażonym środowisku przyrodniczym.