BIP

Gminy powiatu

 

BOGDANIEC

Gmina leży na wschód od Gorzowa Wlkp., rozciąga się wzdłuż szlaku drogowego i kolejowego Berlin - Kaliningrad. Jej północna część znajduje się na wysoczyźnie gorzowskiej, południowa w dolinie Warty. Pomiędzy tymi obszarami znajduje się pasmo wzgórz morenowych.

Liczba mieszkańców: 6.903, z tego blisko 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, 65% w wieku produkcyjnym i 13,2% w wieku poprodukcyjnym.
Gęstość zaludnienia: 62 osoby/km2 (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 112 km2. Obszar obejmuje 21 wsi sołeckich: Bogdaniec, Chwałowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Gostkowice, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

Waldemar Marek Adamczak - Przewodniczący Rady, Alina Saracen - Zastępca Przewodniczącego, Beata Katarzyna Wiśniewska - Zastępca Przewodniczącego, Teresa Stanisława Astel, Małgorzata Irena Lipińska, Stanisław  Podgórski,  Jan Marek Demczyszyn, Dagmara Dobrzańska, Waldemar Antoni Jastrzębski, Bogdan Maciejewski, Józef Andrzej Malinowski, Jarosław Okińczyc, Katarzyna Ewa Szafraniec, Karolina Tomczyszyn, Bronisław Wiącek

 

Wójt: Krystyna Pławska 
Sekretarz: Jolanta Dauksza
Skarbnik: Zofia Telesińska-Bloch

Adres Urzędu Gminy
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel. 957 510 210, fax 957 510 209

www.bogdaniec.pl  
 

 
 
 
 
 
 

DESZCZNO

Gmina położona na południe od miasta Gorzowa Wlkp. i rzeki Warty (fragment pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej). Jej krajobraz kształtują pola i rozległe łąki, poprzecinane strumieniami i starorzeczami.

Liczba mieszkańców: 7.994, z tego blisko 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, 66,1% w wieku produkcyjnym i 12,1% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 47osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Obszar: 168 km2, 22 miejscowości, w tym 21 wsi sołeckich: Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dziersławice, Dzierżów , Glinik, Karnin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Maszewo, Niwica, Orzelec, Osiedle Poznańskie, Płonica, Prądocin, Ulim.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

 

Przewodnicząca Rady Gminy Deszczno- Barbara Chrobak, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Deszczno -Władysław Chmielewski, Banasiak Ryszard, Bońkowska Jolanta, Janikowski Krzysztof, Konarski Roman, Kośmicka Marzanna, Kubicki Marcin, Łybek Jakub, Podgórny Edward, Sarnowska Bogusława Śrutwa Andrzej, Tkaczyk Kazimierz, Tyszer Beata

Wójt: Paweł Tymszan
Sekretarz: Aleksander Szperka
Skarbnik: Joanna Romaniuk

Adres Urzędu Gminy: 
Ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
tel. 957 287 650, fax 957 287 651

www.deszczno.pl 


 

 
 
 
 
 

KŁODAWA

Gmina Kłodawa położona jest na wysoczyźnie gorzowskiej, na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu gorzowskiego ziemskiego. Gmina Kłodawa sąsiaduje z gminami: Nowogródek Pomorskim, Barlinek, Lubiszyn, Strzelce Kraj., Santok i Gorzów Wlkp.,której około 65% powierzchni porastają lasy. 

Liczba mieszkańców: 7.219, z tego  21,7% w wieku przedprodukcyjnym,  68,5% w wieku produkcyjnym i 9,8% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 31 osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 235 km2. Obszar obejmuje 19 miejscowości, w tym 11 sołectw: Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Mironice, Różanki -Szklarnia.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

 

Przewodniczący Rady Gminy-Kubera Jan, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy- Chmiel Katarzyna, Winnik Ireneusz, Adamczak Bożena, , Piotrzkiewicz Justyna, Kowalska Justyna, Brzana Henryk, Leśnicki Roman, Witczyk Wiesław, Grabowska Wanda,Korona Andrzej,Piotrowski Bendykt, Wicperzewodniczący Rady Gminy Gerard Bieryło, Konieczuk Czesław, Paluch Wiesław

Wójt: Anna Mołodciak
Sekretarz: Karolina Niciejewska
Skarbnik: obecnie brak

Adres Urzędu Gminy:
ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel./fax 957 216 660

www.klodawa.pl 


 

 
 
 
 
 
KOSTRZYN NAD ODRĄ
Gmina miejska położona na zachodnim krańcu powiatu gorzowskiego, na granicy z Niemcami, przy ujściu Warty do Odry. 

Liczba mieszkańców: 17.695, z tego  20,4% w wieku przedprodukcyjnym, 65,4% w wieku produkcyjnym i 14,2% w wieku poprodukcyjnym. 
Powierzchnia: 46 km2
Gęstość zaludnienia: 384 osoby/km2 (dane GUS z 31.12.2009).

WŁADZE MIASTA

Rada Miejska: Tatarewicz Marek - Przewodniczący Rady Miasta, Andrys Ryszard, Chilińska-Wachowiak Sylwia, Dziekan Piotr, Filuś Jeremi, Gęzikiewicz Bożena, Jaszcz Mieczysław, Kunt Michał, Łysiak Tadeusz, Naumowicz Leszek, Rudaniecka Helena, Sądej Monika, Srokowska Krystyna,Suski Bartłomiej, Szukała Jolanta

Burmistrz: Andrzej Ludwik Kunt
Sekretarz: Anna Suska
Skarbnik: Janina Rapacz

Adres Urzędu Miasta:
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.957 278 100 , fax 957 278 102
 
 

 
 
 
 
 
 

LUBISZYN

Gmina położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na północny zachód od miasta Gorzowa Wlkp. 43% jej powierzchni zajmują lasy. 

Liczba mieszkańców: 6.703, z tego 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, 64,7% w wieku produkcyjnym i 13,8% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 33 osoby/km2  (dane z 31.12.2009)
Powierzchnia: 205 km2, 21 miejscowości, w tym 15 wsi sołeckich: Baczyna, Brzeźno (+ Buszów i Łąkomin), Chłopiny (+ Jastrzębiec), Gajewo (+ Dzikowo), Kozin, Lubiszyn, Lubno, Marwice, Mystki, Smoliny (+ Podlesie), Staw (+ Zacisze), Ściechów, Ściechówek, Tarnów, Wysoka.

WŁADZE GMINY

Rada Gminy: LEŚNIEWSKI Eugeniusz – Przewodniczący Rady, BOGUSZ Andrzej - Zastępca Przewodniczącego, CIAŚ Tomasz Aleksander, DOMAGAŁA Janina, LASKOWIEC Anna Helena, LEŚNIEWSKI Eugeniusz, MISZKIEWICZ Grzegorz, NACZK Mariusz, OBARA Jerzy, PAMPUCHOWICZ Beata, ANDRZEJEWSKI Sylwester Jan, PRĘTKI Waldemar Robert, SKORUPSKA Grażyna, WERESZCZYŃSKI Tomasz Bogusław, WYSZOWSKI Czesław, ZWIERUHO Wojciech Krzysztof

Wójt: Artur Terlecki

Zastępca Wójta: Joanna Skrodzka
p.o.Skarbnik: Grażyna Brzozowska

Adres Urzędu Gminy: 
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel. 957 277 130, fax 957 277 136

www.lubiszyn.pl 


 

 
 
 
 
 
 

SANTOK

Gmina rozciąga się na wschód od miasta Gorzowa Wlkp. Jej północna część znajduje się na Równinie Gorzowskiej, południowa na nisko położonych gruntach w zlewni rzek Noteci i Warty. Znaczny obszar gminy zajmują lasy położone w dwóch dużych kompleksach Puszczy Gorzowskiej i Noteckiej.

Liczba mieszkańców: 8.105 stan na dzień 31.12.2011r.
Gęstość zaludnienia: 46osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 169 km2, 15 sołectw: Baranowice, Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów.
 

 

WŁADZE GMINY

Rada Gminy:

 

Andrzej Szymczak - Przewodniczący Rady, Irena Furmańska - I Wiceprzewodniczący, Ireneusz Kucner - II Wiceprzewodniczący, Boczula Tadeusz, Furmańska Irena, Goławski Piotr, Haliczyn Justyna, Helicki Tomasz, Kochmański Damian, Kucner Ireneusz, Nowosad Renata, Rajczyk Krystyna, Skrobański Tomasz, Szymczak Andrzej, Tokarski Stanisław, Wawrzyniak Radosław, Witczak Arkadiusz,Wołoszczuk Radosław

Wójt: Józef Ludniewski

Sekretarz: Paweł Pisarek
Skarbnik: Wanda Jurek

Adres Urzędu Gminy:
Gorzowska 59
66-431 Santok
tel. 957 287 510, fax 957 287 511

www.santok.pl 


 

 
 
 
 
 
 
 

WITNICA

Gmina miejsko - wiejska położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na zachód od miasta Gorzowa Wlkp., której ponad 45% powierzchni porastają lasy. 

Liczba mieszkańców: 13.073 (w tym 6.881 w mieście Witnica), z tego  21,8% w wieku przedprodukcyjnym, 64,6% w wieku produkcyjnym  i 13,6% w wieku poprodukcyjnym. 
Gęstość zaludnienia: 47 osób/km2  (dane GUS z 31.12.2009)
Powierzchnia: 279 km2. Obszar obejmuje miasto Witnica oraz 18 wsi sołeckich: Białcz, Białczyk, Boguszyniec, Dąbroszyn, Kamień Mały, Kamień Wielki, Kłopotowo, Krześniczka, Mosina, Mościce, Mościczki, Nowe Dzieduszyce, Nowiny Wielkie, Oksza, Pyrzany, Sosny, Stare Dzieduszyce, Świerkocin.
 

 

WŁADZE GMINY

Rada Miejska:

Agnieszka Pundyk- Przewodnicząca Rady Miejskiej, Danuta Szybińska- Juszczuk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Butrym, Rafał Ławniczak, Marek Kobylański, Roman Urbaniec, Izabela Araszczuk, Grażyna Dudek, Czesław Hładki, Zdzisław Mikisz, Marek Mołdoch, Jacek Piwkowski, Zygmunt Wilk, Krystyna Wojkowska, Piotr Zakryszko

 

Burmistrz: Dariusz Jaworski
Zastępca Burmistrza: Przemysław Jocz
Skarbnik: obecnie brak

Adres Urzędu Miasta i Gminy:
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 957 216 440 , fax 957 515 218

www.witnica.pl