BIP

Komisje Rady

Skład komisji stałych Rady Powiatu Gorzowskiego

Komisja Rewizyjna:

 1. ROMAN FRASZCZYK - Przewodniczący Komisji,
 2. RAFAŁ KARMELITA - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. GRZEGIRZ ZAPYTOWSKI - Członek Komisji,
 4. EUGENIUSZ KURZAWSKI - Członek Komisji,
 5. ROMAN KRÓL - Członek Komisji.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. TADEUSZ KOPER - Przewodniczący Komisji,
 2. TOMASZ WYSOCZAŃSKI - Wiceprzewodniczący  Komisji,
 3. ANNA WICHLIŃSKA - Członek Komisji,
 4. ZYGMUNT MENDELSK - Członek Komisji,
 5. ROMAN KRÓL - Członek Komisji,
 6. MAŁGORZATA LUDNIEWSKA - Członek Komisji.

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 1. GRZEGORZ ZAPYTOWSKI - Przewodniczący Komisji,
 2. ZYGMUNT MENDELSKI - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. ROMAN FRASZCZYK - Członek Komisji,
 4. ANDRZEJ LEGAN - Członek Komisji,
 5. MARIUSZ ŚPIEWANEK - Członek Komisji,
 6. MIECZYSŁAW JASZCZ - Członek Komisji,
 7. ANDRZEJ KAIL- Członek Komisji,
 8. LEONARD KONIECZNY - Członek Komisji,
 9. ANDRZEJ JUSZCZAK- Członek Komisji.

 

Komisja Spraw Społecznych:

 1. TOMASZ WYSOCZAŃSKI- Przewodniczący Komisji,
 2. MAŁGORZATA LUDNIEWSKA- Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. ANDRZEJ LEGAN- Członek Komisji,
 4. ROMAN KRÓL- Członek Komisji,
 5. JAROSŁAW LEWANDOWICZ- Członek Komisji,
 6. MARIUSZ ŚPIEWANEK- Członek Komisji,
 7. EUGENIUSZ KURZAWSKI - Członek Komisji,
 8. TADEUSZ KOPER- Członek Komisji,
 9. ANDRZEJ JUSZCZAK- Członek Komisji.

 

Komisja Zdrowia Publicznego:

 1. ANNA WICHLIŃSKA- Przewodnicząca Komisji,
 2. RAFAŁ KARMELITA- Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. LEONARD KONIECZNY- Członek Komisji,
 4. ANDRZEJ KAIL - Członek Komisji,
 5. ZYGMUNT MENDELSKI- Członek Komisji,
 6. MAŁGORZATA LUDNIEWSKA - Członek Komisji,
 7. MIECZYSŁAW JASZCZ - Członek Komisji,
 8. JAROSŁAW LEWANDOWICZ - Członek Komisji.