BIP

Komisje Rady

Skład komisji stałych Rady Powiatu Gorzowskiego

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Grzegorz Zapytowski - Przewodniczący Komisji,
 2. Zygmunt Mendelski – Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Roman Fraszczyk - Członek Komisji,
 4. Andrzej Legan - Członek Komisji,
 5. Mariusz Śpiewanek - Członek Komisji,
 6. Mieczysław Jaszcz - Członek Komisji,
 7. Andrzej Kail - Członek Komisji,
 8. Leonard Konieczny - Członek Komisji.

Komisja Zdrowia Publicznego:

 1. Andrzej Kail- Przewodniczący Komisji,
 2. Rafał Karmelita – Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Leonard Konieczny - Członek Komisji,
 4. Anna Wichlińska - Członek Komisji,
 5. Zygmunt Mendelski - Członek Komisji,
 6. Małgorzata Ludniewska - Członek Komisji,
 7. Roman Król - Członek Komisji,
 8. Mieczysław Jaszcz - Członek Komisji,
 9. Jarosław Lewandowicz - Członek Komisji.

Komisja Rewizyjna:

 1. Roman Fraszczyk - Przewodniczący Komisji,
 2. Rafał Karmelita – Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Grzegorz Zapytowski - Członek Komisji,
 4. Eugeniusz Kurzawski - Członek Komisji,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Tadeusz Koper – Przewodniczący Komisji,
 2. Tomasz Wysoczański – Wiceprzewodniczący  Komisji, 
 3. Anna Wichlińska – Członek Komisji,
 4. Zygmunt Mendelski – Członek Komisji,
 5. Roman Król – Członek Komisji,
 6. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Tomasz Wysoczański – Przewodniczący Komisji,
 2. Małgorzata Ludniewska - Wiceprzewodnicząca Komisji,
 3. Andrzej Legan – Członek Komisji,
 4. Roman Król – Członek Komisji,
 5. Jarosław Lewandowicz - Członek Komisji,
 6. Mariusz Śpiewanek - Członek Komisji,
 7. Eugeniusz Kurzawski - Członek Komisji,
 8. Koper Tadeusz - Członek Komisji