BIP

Telefony

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7330-400
fax. 95 7330-401
STAROSTA
Michał Wasilewski
kom. 663 141 388
118 I starosta@powiatgorzowski.pl
WICESTAROSTA
Magdalena Słomińska
kom. 663 131 377
120 wicestarosta@powiatgorzowski.pl
Punkt Obsługi Interesanta
Małgorzata Wojtachnia
Izabela Wiśniewska
POI Parter m.wojtachnia@powiatgorzowski.pl
i.wisniewska@powiatgorzowski.pl
95 7330-513 Sekretariat
Aneta Skorupa
119 I starosta@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Przewodniczący Rady Powiatu
Karol Zieleński
102 karol.zielenski@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Skarbnik Powiatu
Liliana Tarasiuk
kom. 505 053 295
201 II skarbnik@powiatgorzowski.pl
l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl
95 7330-402 Sekretarz Powiatu
Karolina Andrzejak
114 I

sekretarz@powiatgorzowski.pl
k.andrzejak@powiatgorzowski.pl

Biuro Rady i Zarządu Powiatu
tel. 95 7330-405
fax. 95 7330-404
Anna Grzegolec
Wojciech Maciejewski
103 I biuro@powiatgorzowski.pl
Sylwia Piskorek
Izabela Tomczyk
radapowiatu@powiatgorzowski.pl
Wydział Geodezji i Kartografii
95 7330-421 Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału

Piotr Trybała
18 Parter geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl
Ewidencja gruntów i budynków
95 7330-426 Bogdan Bednar 16 Parter geodezja@powiatgorzowski.pl
95 7330-422 Bernadeta Mielczarek 14 ewidencjagruntow@powiatgorzowski.pl
95 7330-422 Aleksandra Solich rejcen@powiatgorzowski.pl
95 7330-423 Dorota Dolata 13 egib1@powiatgorzowski.pl
95 7330-423 Krzysztof Rajtar egib2@powiatgorzowski.pl
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
95 7330-424 Kierownik PODGiK
Wojciech Olewicki
15 Parter podgik@powiatgorzowski.pl
95 7330-424 Andrzej Domżalski kerg4@powiatgorzowski.pl
95 7330-427 Przemysław Wojciechowski 19 kerg22@powiatgorzowski.pl
95 7330-429 Ewa Miś kerg1@powiatgorzowski.pl
95 7330-427 Anna Kurtyka kerg3@powiatgorzowski.pl
95 7330-428 Jakub Czerwoński 23 mapy@powiatgorzowski.pl
95 7330-428 Agata Bielawska / Magdalena Firlej mapy@powiatgorzowski.pl
95 7330-425 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Grażyna Rusek
17 zud@powiatgorzowski.pl
Wydział Finansowo - Księgowy
95 7330-446 Naczelnik
Regina Kaczmarczyk
212 II budzet@powiatgorzowski.pl
95 7330-477 p.o. Naczelnika Wydziału
Izabela Flis
210 i.flis@powiatgorzowski.pl
95 7330-483 Izabela Owsianik finansowy@powiatgorzowski.pl
95 7330-514 Karolina Andrzejczyk k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-447 Katarzyna Mazurczyk 211 k.mazurczyk@powiatgorzowski.pl
Wydział Komunikacji
95 7330-435 Naczelnik Wydziału
Tadeusz Rybiński
29 Parter t.rybinski@powiatgorzowski.pl
komunikacja@powiatgorzowski.pl
Rejestracja pojazdów
tel. 95 7330-487
fax. 95 7330-492
Zastępca Naczelnika Wydziału
Paula Kubiak
26 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
95 7330-431 Małgorzata Meling
Paweł Suszek
95 7330-432 Adrian Jacenik
Katarzyna Bielecka
95 7330-462 Marta Dawidowicz 25
Katarzyna Pelc
Uprawnienia do kierowania pojazdami
95 7330-436 Magdalena Mazankiewicz 31 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Katarzyna Iwanowicz
95 7330-430 Magdalena Martyła 30
Działalność regulowana, licencje - usuwanie pojazdów
95 7330-437 Magdalena Świerczyńska 32 Parter komunikacja@powiatgorzowski.pl
Agata Nowak
Filia Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odrą
95 7278-146 Dagmara Wilmańska ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
komunikacja@powiatgorzowski.pl
Wioleta Skalik
Wydział Budownictwa
95 7330-474 Naczelnik Wydziału
Aneta Samulczyk
kom. 509 219 956
221 II budownictwo@powiatgorzowski.pl
a.samulczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-453 Zastępca Naczelnika Wydziału
Teresa Wiesława Maczaluk
220 t.maczaluk@powiatgorzowski.pl
95 7330-454 Sekretariat Wydziału
Kinga Zarówna
Katarzyna Nowicka
224 sekretariatba@powiatgorzowski.pl
k.nowicka@powiatgorzowski.pl
95 7330-456 Alicja Pawlak 220 a.pawlak@powiatgorzowski.pl
95 7330-473 Anna Sieradzan 223 a.sieradzan@powiatgorzowski.pl
95 7330-455 Beata Dudek
Emilia Tymek
b.dudek@powiatgorzowski.pl
e.tymek@powiatgorzowski.pl
95 7330-486 Maria Jolanta Staszak
Alicja Surmańska-Stefańska
222 m.staszak@powiatgorzowski.pl
a.stefanska@powiatgorzowski.pl
Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy
95 7216-487 Joanna Sokołowska

Plac A. Zabłockiego 6
Pokój 33
66-460 Witnica

j.sokolowska@powiatgorzowski.pl
Filia Wydziału Budownictwa w Kostrzynie nad Odrą
95 7278-103 Katarzyna Żurawska ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
filiabak@powiatgorzowski.pl
Monika Kiewra
(zastępstwo: Marta Nowowiejska)
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
95 7330-499 Kierownik Biura
Sylwia Jasińska
213 II nieruchomosci@powiatgorzowski.pl
s.jasinska@powiatgorzowski.pl
95 7330-443 Irena Wałaga
Agnieszka Werbińska
Tomasz Kobus
214 i.walaga@powiatgorzowski.pl
a.werbinska@powiatgorzowski.pl
t.kobus@powiatgorzowski.pl
95 7330-482 Joanna Basta 203 ochronagruntow@powiatgorzowski.pl
95 7330-441 Lucyna Dudek l.dudek@powiatgorzowski.pl
Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych
95 7330-478 Kierownik Biura
Magdalena Nowak
216 II m.nowak@powiatgorzowski.pl
95 7330-438 Tomasz Czerwonko 217 t.czerwonko@powiatgorzowski.pl
Biuro Edukacji i Rozwoju
95 7330-450 Małgorzata Mierkiewicz 215 II sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl
95 7330-476 Lidia Buszkiewicz 217 zdrowie@powiatgorzowski.pl
95 7330-448 Wioleta Krawczyk krawczyk@powiatgorzowski.pl
95 7330-484 Ewa Kogucka 218 ewa.kogucka@powiatgorzowski.pl
95 7330-411 Sandra Romanowska s.romanowska@powiatgorzowski.pl
Maria Belina m.belina@powiatgorzowski.pl
Biuro Ochrony Środowiska
95 7330-417 Kierownik Biura
Krzysztof Cisek
kom. 508 187 417
310 III srodowisko@powiatgorzowski.pl
95 7330-418 Monika Klimczak
Iwona Tuszakowska
Małgorzata Szulc
311 m.klimczak@powiatgorzowski.pl
i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl
m.szulc@powiatgorzowski.pl
Wydział Dróg Powiatowych
95 7330-489 Naczelnik Wydziału
Paweł Tokarczuk
kom. 505 053 360
121 I pzdgorzow@op.pl
95 7330-475 Zastępca Naczelnika Wydziału
Ewa Bielicka
kom. 660 762 527
123
Lidia Chudalewska
95 7330-480 Zygmunt Jaworski
kom. 504 274 154
122
Anna Paździor
Karolina Trznadlewska
  Dróżnicy
kom. 600 377 172
Organizacja ruchu
95 7330-434 Franciszek Ludniewski 109 I f.ludniewski@powiatgorzowski.pl
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – kom. 501 780 903
95 7330-414 Mieczysław Mołodciak
Natalia Jasińska
108 I kryzys@powiatgorzowski.pl
n.jasinska@powiatgorzowski.pl
t.danil@powiatgorzowski.pl
95 7330-415 Tomasz Danił
95 7330-413 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
Marlena Gawrysiak
107
Geolog Powiatowy
95 7330-419 Anna Suszczyńska 12 Parter geolog@powiatgorzowski.pl
Inspektor ds. BHP
95 7330-403 Wojciech Przygocki 12 Parter w.przygocki@powiatgorzowski.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
95 7330-439 Marcin Mazurek 313 III rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych
95 7330-440 Urszula Sroka 110 I administracja@powiatgorzowski.pl
Magdalena Pawlak m.pawlak@powiatgorzowski.pl
95 7330-497 Dawid Witkowski d.witkowski@powiatgorzowski.pl
Wieloosobowe stanowisko ds. kadr i zarządzania kapitałem ludzkim
95 7330-407 Łukasz Kaput 113 I l.kaput@powiatgorzowski.pl
95 7330-444 Agnieszka Gajda a.gajda@powiatgorzowski.pl
Biuro Informatyki
95 7330-457 SCOPE-IT 104 I informatyk@powiatgorzowski.pl
Inspektor Ochrony Danych
95 7330-531 Joanna Śliwa 115 I iod@powiatgorzowski.pl
Radcowie Prawni
95 7330-408 Marek Hrybacz
Remigiusz Johaniewicz
112 I radca@powiatgorzowski.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 95 7330-458
fax. 95 7330-459
Dyrektor
Irena Szlempo
208 II i.szlempo@powiatgorzowski.pl
Sekretariat
Sabina Cieśla
207 pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-470 Anna Turek 206 turek.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-471 Kamila Grabowska grabowska.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-460 Dominika Sornat  
95 7330-472 Anna Rakiej – Kozdrowicka 205 rakiej.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-461 Sylwia Nowakowska
Joanna Słodowa

pcpr_gorzow@onet.pl

Kinga Piotrowska piotrowska.pcpr@powiatgorzowski.pl
95 7330-490

Sylwia Tchorzelewska
Dorota Anders
Magdalena Mulawka
Anna Chyczewska-Pietrzak

204 pcpr_gorzow@onet.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nr 2
95 7360-695 Przewodniczący
Olga Gładysz
ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7360-694
tel./fax 95 7360-680
orzeczenia@powiatgorzowski.pl
95 7360-680 Sekretarz
Joanna Lodzińska
95 7360-680 Referent
Marzena Klukiewicz
95 7360-610 Referent
Agnieszka Markowska
95 7360-686 Księgowa
Teresa Zalas
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
95 7330-505 Dyrektor
Małgorzata Kobryń
305 III porpsychped1@powiatgorzowski.pl
tel. 95 7330-468
fax. 95 7330-467
Sekretariat
Anna Iwanowska
Sabina Niemczyn
304
Dorota Poźniak-Przełomiec 306
Magdalena Madejczyk
Magdalena Żbikowska
307
Beata Sobolewska
Kamila Oczkoś
Joanna Cegła
300
Maciej Sobieszek 301
Danuta Przewoźnik
Barbara Przewoźnik
303
Barbara Skwierzyńska
Beata Bieńkowska-Blatkiewicz
302
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 95 7330-463
fax. 95 7330-452
Kierownik
Piotr Koczwara
kom. 601 509 903
314 III sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl
kontakt@pinbwgorzowie.pl
95 730-451 Karolina Górna
Ewa Grociak-Żminkowska
Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska
315, 316, 317 pinb.powiatgorzowski@wp.pl