BIP

Władze Powiatu

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail
tel. 95 7330-400
fax. 95 7330-401
STAROSTA
Michał Wasilewski
kom. 663 141 388
118 I starosta@powiatgorzowski.pl
WICESTAROSTA
Magdalena Słomińska
kom. 663 131 377
120 wicestarosta@powiatgorzowski.pl
Punkt Obsługi Interesanta
Małgorzata Wojtachnia
Izabela Wiśniewska
POI Parter m.wojtachnia@powiatgorzowski.pl
i.wisniewska@powiatgorzowski.pl
95 7330-513 Sekretariat
Aneta Skorupa
119 I starosta@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Przewodniczący Rady Powiatu
Karol Zieleński
102 karol.zielenski@powiatgorzowski.pl
95 7330-445 Skarbnik Powiatu
Liliana Tarasiuk
kom. 505 053 295
201 II skarbnik@powiatgorzowski.pl
l.tarasiuk@powiatgorzowski.pl
95 7330-402 Sekretarz Powiatu
Karolina Andrzejak
114 I sekretarz@powiatgorzowski.pl
k.andrzejak@powiatgorzowski.pl