BIP

Wydziały

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Pietro E-mail

95 7330-405

95 7330-404  tel./fax

Anna Grzegolec / Wojciech Maciejewski

103

Piętro 1

biuro@powiatgorzowski.pl

Sylwia Piskorek/ Izabela Tomczyk

radapowiatu@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-446

Naczelnik Wydziału

Regina Kaczmarczyk

211

Piętro 2

budzet@powiatgorzowski.pl

95 7330-483

Izabela Owsianik

210

finansowy@powiatgorzowski.pl

95 7330-514

Karolina Andrzejczyk

k.andrzejczyk@powiatgorzowski.pl

95 7330-477

Izabela Flis

i.flis@powiatgorzowski.pl

95 7330-444

Agnieszka Gajda

209

a.gajda@powiatgorzowski.pl

 

 

GK

Wydział Geodezji i Kartografii

95 7330-421

Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału

Piotr Trybała

018

Parter

geodetapowiatowy@powiatgorzowski.pl

 

Ewidencja gruntów i budynków

95 7330-426

Bogdan Bednar

016

Parter

geodezja@powiatgorzowski.pl

95 7330-422

Bernadeta Mielczarek

014

Parter

ewidencjagruntow@powiatgorzowski

95 7330-422

Aleksandra Solich

014

Parter

rejcen@powiatgorzowski.pl

95 7330-423

Dorota Dolata

013

Parter

egib1@powiatgorzowski.pl

95 7330-423

Krzysztof Rajtar

013

Parter

Egib2@powiatgorzowski.pl

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

95 7330-424

 

015

Parter

podgik@powiatgorzowski.pl

95 7330-424

Andrzej Domżalski

015

Parter

kerg4@powiatgorzowski.pl

95 7330-427

Przemysław Wojciechowski

019

Parter

kerg22@powiatgorzowski.pl

95 7330-429

 

019

Parter

kerg1@powiatgorzowski.pl

95 7330-427

Anna Kurtyka

019

Parter

kerg3@powiatgorzowski.pl

95 7330-428

Ewa Miś

023

Parter

mapy@powiatgorzowski.pl

95 7330-428

Magdalena Firlej / Agata Bielawska

023

Parter

mapy@powiatgorzowski.pl

95 7330-425

Grażyna Rusek

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

017

Parter

zud@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330 499

Kierownik Biura

Sylwia Jasińska

213

Piętro 2

nieruchomości@powiatgorzowski.pl

s.jasinska@powiatgorzowski.pl

95 7330 482

Joanna Basta

203

Piętro 2

ochronagruntow@powiatgorzowski.pl

95 7330 441

Lucyna Dudek

203

Piętro 2

l.dudek@powiatgorzowski.pl

95 7330 443

Irena Wałaga

214

Piętro 2

i.walaga@powiatgorzowski.pl

95 7330 442

Agnieszka Werbińska

a.werbinska@powiatgorzowski.pl

 

 

Nr telefonu

Pracownicy

Nr pokoju

Piętro

E-mail

95 7330-424

Andrzej Domżalski

015

Parter

podgik@powiatgorzowski.pl

95 7330-425

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Grażyna Rusek

017

zud@powiatgorzowski.pl

95 7330-427

Przemysław Wojciechowski

019

 

 

 

kerg2@powiatgorzowski.pl

95 7330-429

Paulina Niekrasz

kerg1@powiatgorzowski.pl

kerg5@powiatgorzowski.pl

Anna Kurtyka

kerg3@powiatgorzowski.pl

95 7330-428

Ewa Miś

023

mapy@powiatgorzowski.pl

95 7330-426

Bogdan Bednar

016

geodezja@powiatgorzowski.pl

 

Nr telefonu

Pracownicy

Nr pokoju

Piętro

E-mail

95 7330-469

505 053 319

Kierownik Biura

Bartosz Jankowski

219

 

Piętro 2

 

b.jankowski@powiatgorzowski.pl

95 7330-484

Ewa Kogucka

218

ewa.kogucka@powiatgorzowski.pl

95 7330-411

Sandra Romanowska

s.romanowska@powiatgorzowski.pl

95 7330-450

Małgorzata Mierkiewicz

215

sprawyspoleczne@powiatgorzowski.pl

95 7330-476

Lidia Buszkiewicz

217

zdrowie@powiatgorzowski.pl

95 7330-448

Wioleta Krawczyk

krawczyk@powiatgorzowski.pl

95 7330-449

Wiesław Suchogórski

202

 

 

Kamil Jakubowski

102

Piętro 1

 

 

 

Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-478

Kierownik Biura

Magdalena Nowak

216

Piętro 2

m.nowak@powiatgorzowski.pl

95 7330-438

Tomasz Czerwonko

217

Piętro 2

t.czerwonko@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-417

Kierownik Biura

Krzysztof Cisek

tel. kom. 508 187 417

121

Piętro 1

 

srodowisko@powiatgorzowski.pl

95 7330-418

Iwona Tuszakowska

122

i.tuszakowska@powiatgorzowski.pl

 

Katarzyna Hałaczkiewicz

Małgorzata Szulc

 

k.halaczkiewicz@powiatgorzowski.pl

m.szulc@powiatgorzowski.pl

95 7330-418

Monika Klimczak

122

m.klimczak@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-474

Naczelnik Wydziału

Aneta Samulczyk

tel. kom. 509 219 956

221

Piętro 2

budownictwo@powiatgorzowski.pl a.samulczyk@powiatgorzowski.pl

95 7330-454

Kinga Zarówna

 Emilia Skrzypek / Katarzyna Nowicka

224

sekretariatba@powiatgorzowski.pl

k.nowicka@powiatgorzowski.pl

95 7330-466

95 7330-456

Agnieszka Zdrowowicz

Alicja Pawlak

220

 

a.zdrowowicz@powiatgorzowski.pl

a.pawlak@powiatgorzowski.pl

 

95 7330-453

Z-ca Naczelnika Wydziału

Teresa Wiesława Maczaluk

t.maczaluk@powiatgorzowski.pl

95 7330-473

Anna Sieradzan

223

a.sieradzan@powiatgorzowski.pl

95 7330-455

Beata Dudek/ Emilia Tymek

e.tymek@powiatgorzowski.pl

95 7330-486

Alicja Surmańska-Stefańska

222

a.stefanska@powiatgorzowski.pl  

 
Nr telefonu Lokalizacja/Pracownicy     E-mail

 

Wydział Budownictwa

Filia Kostrzyn nad Odrą

 

 

 

95 7278-103

Katarzyna Żurawska

Monika Kiewra

 

 

filiabok@powiatgorzowski.pl

 

 

Wydział Budownictwa

Filia Witnica

 

 

 

95 7216-487

Joanna Sokołowska

 

 

j.sokolowska@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy/nr telefonu komórkowego Nr pokoju Piętro Godziny pracy/E-mail

95 7330-419

Anna Suszczyńska

tel. kom. 505 053 290

123

Piętro 1

pon. 8.00 – 17:00

wtorek  7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 15.30

piątek 7.00  - 12.00

annasuszczynska@wp.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-407

Ewa Koralewska / Łukasz Kaput

113

Piętro 1

e.koralewska@powiatgorzowski.pl

l.kaput@powiatgorzowski.pl

95 7330-409

Katarzyna Hoffmann

113

k.hoffman@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-531

Joanna Śliwa

115

Piętro 1

iod@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro Godziny pracy/e-mail

95 7330-439

 
Marcin Mazurek

 

012

Parter

pn.   7:00 – 13:30

śr.    7:00 – 15:30

pt.    7:00 – 12:00

rzecznikkonsumentow@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-415

Mieczysław Mołodciak / Natalia Jasińska

108

Piętro 1

kryzys@powiatgorzowski.pl

 

95 7330-414

Tomasz Danił

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mai/Informacje

95 7330-435

Naczelnik Wydziału

Tadeusz Rybiński

015

Parter

t.rybinski@powiatgorzowski.pl

komunikacja@powiatgorzowski.pl

95 7330-437

Magdalena Świerczyńska

Agata Nowak / Justyna Mielnik

032

Piętro 1

- wydawanie uprawnień do   wykonywania krajowego transportu drogowego

- nadzór nad ośrodkami szkolenia  kierowców

95 7330-436

Magdalena Mazankiewicz

 031

Parter

 

 

Katarzyna Iwanowicz

 

95 7330-430

Sylwia Weissberg

Prawo Jazdy

030

 

95 7330-462

Marta Dawidowicz

025

 

Katarzyna Pelc

 

95 7330-431

Paula Kubiak/ Adrian Jacenik

026

 

 

95 7330-432/487

Katarzyna Bielecka/Beata Prończuk

 

Z-ca Naczelnika Wydziału

Bartosz Kmita

Rejestracja pojazdów

 

95 7330-492

FAX Wydz. Komunikacji

 

 
Nr telefonu Pracownicy

95 7278-146

Dagmara Wilmańska

Wioleta Skalik

 

957330-489

Naczelnik Wydziału

Paweł Tokarczuk

tel. kom. 505 053 360

 

121

Piętro 1

pzdgorzow@op.pl

 

95 7330-475

Z-ca naczelnika Wydziału

Ewa Bielicka

tel. kom. 660 762 527

 

123

Lidia Chudalewska

tel. kom.  504 218 941

957330-480

Zygmunt Jaworski

tel. kom. 504 274 154

122

Anna Paździor

Karolina Trznadlewska

 

Dróżnicy

tel. kom. 600 377 172

Nr telefonu   Nr pokoju Piętro Godziny pracy

95 7330-406

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM

116

Piętro 1

pn. – pt.  9:00 – 13:00

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-440

Urszula Sroka

110

Piętro 1

administracja@powiatgorzowski.pl

95 7330-497

Dawid Witkowski

d.witkowski@powiatgorzowski.pl

95 7330-420

Konserwator: Tadeusz Ruszlewicz

tel. kom. 505 053 584

Kierowca: Andrzej Buryn

tel. kom. 509 219 744

Arkadiusz Witczak tel. 515 448 692

 

Parter

 

 
Nr telefonu Nazwa Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-457

UNIPIN

104

Piętro 1

informatyk@powiatgorzowski.pl

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro  

95 7330-408

 

Marek Hrybacz, Remigiusz Johaniewicz

 

112

Piętro 1

 

 
  Pracownicy Nr pokoju Piętro  

 

Kamil Jakubowski

102

Piętro 1

 

 
  Pracownicy/Nr telefonu      

 

Franciszek Ludniewski

tel. kom. 509 219 765

 

 

 

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-463

fax

95 7330-452

Piotr Koczwara

tel. kom. 601 509 903

314

Piętro 3

sekretariat@gorzow.pinb.gov.pl

kontakt@pinbwgorzowie.pl

95 7330-451

Biuro – Agnieszka Kołcz

Karolina Górna

Ewa Grociak-Żminkowska

Katarzyna Kwiatkowska-Cwojdzińska

315316317

 

pinb.powiatgorzowski@wp.pl

 

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-458

p.o. Dyrektor

Irena Szlempo

208

Piętro 2

pcpr@powiatgorzowski.pl

i.szlempo@powiatgorzowski.pl

95  7330-458

95 7330-459 tel./fax

Sabina Cieśla

207

 

 

95 7330-471

Kamila Grabowska

206

 

95 7330-460

Anna Rakiej-Kozdrowicka

 

95 7330-470

Anna Turek

turek.pcpr@powiatgorzowski.pl

95 7330-472

95 7330-461

Marzena Modrzewska

Sylwia Nowakowska

205

 

95 7330-490

Joanna Słodowa

Emilia Szczepaniak/ Sylwia Tchorzelewska

204

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Piętro E-mail

95 7330-505

Dyrektor

Małgorzata Kobryń

305

Piętro 3

porpsychped1@powiatgorzowski.pl

95 7330-468

95 7330-467

tel./fax

Sekretariat - Anna Iwanowska

304

Sabina Niemczyn

Dorota Poźniak-Przełomiec

306

Magdalena Madejczyk

307

Magdalena Żbikowska

Beata Sobolewska

300

Kamila Oczkoś /Joanna Cegła

Maciej Sobieszek

301

Danuta Przewoźnik

Barbara Przewoźnik

303

Barbara Skwierzyńska

302

Beata Bieńkowska-Blatkiewicz

 
Nr telefonu Pracownicy Nr pokoju Lokalizacja E-mail

95 7360-695

Przewodniczący Zespołu

Daniela Leśkiewicz-Dudek

217

ul. Walczaka 110

66-400 Gorzów Wlkp.

orzeczenia@powiatgorzowski.pl

95 7360-694

Sekretarz Zespołu

216

95 7360-680

tel./fax

Referent Zespołu

Marzena Klukiewicz

95 7360-610

Referent Zespołu

Agnieszka Markowska

11

 
Nr telefonu     Piętro  

95 7330-433

Agent ubezpieczeniowy

 

Parter